Категорија: Респираторен систем

Што им прави COVID-19 на белите дробови?

Што им прави COVID-19 на белите дробови?

COVID-19 е респираторна болест, болест која особено го зафаќа респираторниот тракт, вклучувајќи ги и белите дробови. COVID-19 може да предизвика низа проблеми со дишењето, од ... Повеќе

Бронхиектазија-симптоми, дијагноза и третман

Бронхиектазија-симптоми, дијагноза и третман

Бронхиектазија  претставува дилатација (опуштање) на бронхиите со инфилтрација на белодробен паренхим и деструкција на мускулите и еластичното ткиво на бронхијалниот ѕид. Според потеклото може да ... Повеќе

Како треба да реагирате кога ќе ви потече крв од носот

Како треба да реагирате кога ќе ви потече крв од носот

Крварење од носот настанува изненадно,често во тек на сон, предизвикувајќи паника кај пациентот и неговата околина. Крварењето од носот се јавува во детска и постара ... Повеќе

Акутен бронхитис-дали ги имате овие симптоми?

Акутен бронхитис-дали ги имате овие симптоми?

Акутен бронхитис претставува акутно воспаление на трахеата и главните бронии. Се јавува најчесто во тек или непосредно по акутни вирусни инфекции на горни дишни патишта. ... Повеќе

Туѓо тело во дишните патишта е ургентна медицинска состојба

Туѓо тело во дишните патишта е ургентна медицинска состојба

Туѓo телo во долните воздушни патишта е една од најургентните состојби во медицината бидејќи, за кратко време може да доведе до смртен исход поради задушување. ... Повеќе

Пнеумоторакс-класификација, дијагноза и лекување

Пнеумоторакс-класификација, дијагноза и лекување

Пнеумоторакс е состојба која означува присуство на воздух во плеврален простор. Воздухот доаѓа во плеврален простор заради прекин на континуитетот на плеврална мембрана или од ... Повеќе

Како да ги намалите последиците од промена на вкусот при третирање на карцином на белите дробови?

Како да ги намалите последиците од промена на вкусот при третирање на карцином на белите дробови?

Чувството за вкус е зажен фактор кој овозможува да ги задоволиме телесните потреби за енергија преку храната. Постојат пет основни вкусови и тоа: слатко, кисело, ... Повеќе