Категорија: Здравје кај деца

Како да препознаете анемично дете

Како да препознаете анемично дете

Анемија или слабокрвност претставува намалување на вредностите на хемоглобинот со или без намалување на вредностите на еритроцитите (црвените крвни зрнца). Недостигот на хемоглобин и недоволен ... Повеќе

Ноќна апнеа кај деца

Ноќна апнеа кај деца

Ноќната апнеа е сериозна состојба на нарушување на ритамот на дишењето во текот на спиењето. Луѓето што страдаат од ноќна апнеа се соочуваат со ненадејно и многу ... Повеќе

Менингитис кај деца

Менингитис кај деца

Менингитисот претставува заразно заболување предизвикано од вирус,бактерија или некои габи, а се карактеризира со воспаление на менингите, односно мембраните кои го обвиваат мозокот. Ова заболување ... Повеќе

Мирјана Мицоска: Развојна скала на прозборување кај децата

Мирјана Мицоска: Развојна скала на прозборување кај децата

Развој на говорот на 6 месеци детето прави монотони вокални звуци ( “аах,гуу”), се смее, се кикоти, се врти и гледа во насока на изворот ... Повеќе

Мирјана Мицоска: Развој на говор кај децата

Мирјана Мицоска: Развој на говор кај децата

Развојот на говорот ја поттикнува социјализацијата и се потпира врз когнитивниот и социјалниот развој. Децата слушаат звуци од надворешната средина додека се се' уште во ... Повеќе

Мирјана Мицоска: Децата со аутизам не живеат во свој свет,тие само го доживуваат светот на поинаков начин

Мирјана Мицоска: Децата со аутизам не живеат во свој свет,тие само го доживуваат светот на поинаков начин

Аутизам- нарушување на невролошкиот развој кое се одликува со намалена способност за социјализацијa и комуникација со ограничено и повторливо однесување. Најчесто се појавува во првите ... Повеќе