Категорија: Инфективни болести

Сифилис-опасна полово пренослива болест

Сифилис-опасна полово пренослива болест

Многу голем број на заразни болести се пренесуваат преку контактен пат. Контактот може да биде директен (непосреден) и индиректен (посреден). Што е сифилис? Сифилис е полово пренослива ... Повеќе