Категорија: Инфективни болести

Зошто е важен C-реактивниот протеин (CRP)?

Зошто е важен C-реактивниот протеин (CRP)?

Што е CRP? CRP е кратенка за C -реактивен протеин кој се произведува во црниот дроб. Неговата концентрација во венската крв е значаен параметар за ... Повеќе

Мононуклеоза-болест на бакнежот

Мононуклеоза-болест на бакнежот

  Другото име на инфективна мононуклеоза е болест на бакнежот затоа што најчесто се пренесува при директен контакт со плунката на заразениот. Алтернативни имиња на ... Повеќе

Сифилис-опасна полово пренослива болест

Сифилис-опасна полово пренослива болест

Многу голем број на заразни болести се пренесуваат преку контактен пат. Контактот може да биде директен (непосреден) и индиректен (посреден). Што е сифилис? Сифилис е полово пренослива ... Повеќе