Категорија: Имунолошки ситем

д-р Марија Јованоска: Имунитетот е клуч на вашето здравје

д-р Марија Јованоска: Имунитетот е клуч на вашето здравје

Имунитет или имунолошки систем кај човекот претставува збир од посебни клетки, ткива, протеини, органи и жлезди кои имаат задача да го штитат човекот од разни инфективни заболувања или ... Повеќе

д-р Марија Илиева: Имун систем – yлога и функција

д-р Марија Илиева: Имун систем – yлога и функција

Имуниот систем на човекот се состои од посебни клетки, протеини, ткива и органи кои секојдневно го штитат човекот од разни микроорганизми. Во повеќето случаи, имунолошкиот ... Повеќе