Категорија: Бубрежни болести

д-р Драгана Костеска Мисајлевска: Аналгезична нефропатија

д-р Драгана Костеска Мисајлевска: Аналгезична нефропатија

Се работи за широко распростането тубулоинтерстицијално заболување кое се јавува како последица на хронична примена на аналгетски комбинирани препарати. Клинички се карактеризира со прогресивен тек ... Повеќе

д-р Сашо Дохчев: Еден пациент може да живее 10 до 15 години подолго со трансплантиран бубрег

д-р Сашо Дохчев: Еден пациент може да живее 10 до 15 години подолго со трансплантиран бубрег

Трансплантација на бубрег или ренална трансплантација е пресадување на здрав бубрег кај пациент кој се наоѓа во крајната фаза на бубрежно заболување. Пресадувањето се извршува ... Повеќе

Како да го намалите ризикот од појава на камен во бубрегот?

Како да го намалите ризикот од појава на камен во бубрегот?

Камењата во бубрегот се формираат од одредени супстанции (калциум, оксалати, фосфати), кои во урината се застапени со повисоки концентрации од дозволените. Лоша исхрана, прекумерна телесна ... Повеќе

д-р Марија Јованоска:КАМЕН ВО БУБРЕГ – КАКО ДА ПРЕВЕНИРАМЕ НЕГОВА ПОЈАВА

д-р Марија Јованоска:КАМЕН ВО БУБРЕГ – КАКО ДА ПРЕВЕНИРАМЕ НЕГОВА ПОЈАВА

Едно од најраспространетите заболувања е камен во бубрег, кој најчесто се јавува кај луѓе на возраст помеѓу 20 и 55 години, со тоа што мажите ... Повеќе