Здравје кај децаИнфективни болести

Менингитис кај деца

Менингитисот претставува заразно заболување предизвикано од вирус,бактерија или некои габи, а се карактеризира со воспаление на менингите, односно мембраните кои го обвиваат мозокот. Ова заболување најчесто е резултат на инфекција која до мозочните обвивки може да дојде преку крвната циркулација или од околни структури (параназални синуси, средното уво и др.).

Разлика меѓу вирусен и бактериски менингит

 • Акутен бактериски менингитис е тешко заболување, доколку не се лекува може да доведе до смрт за помалку од 24 часа. Рано препознавање е од витално значење за да се избегне одложување на терапијата.
 • Симптомите на вирусен менингитис наликуваат на тие на бактериски менингитис во раниот стадиум на болеста, но вирусниот менингитис е помалку тешко заболувањесо добра прогноза и обично бара симптоматска терапија.

Менингит кај деца

Најчест причинител на бактериски менингитис :

● Кај деца помлади од 3 месеци, Streptococcus agalactiae, грам негативни стапчести бактерии и Listeria monocytogenes
● Кај постари деца, Streptococcus pneumoniae и  Neisseria meningitides

Реклама

Вирусниот менингитис најчесто е причинет од ентеровируси.

Симптоми

Дете со бактериски менингитис е оддава впечаток на тешко болно и не се чувствува удобно во било која положба.

 • Кај постари деца, симптоми се висока температуре, главоболка, повраќање, пореметување на свеста и вкочанетост на вратот.
 • Малите деца не мора да имаат вкочанетост на вратот, туку само пореметување на свеста и преосетливост при преглед. Тие може да манифестираат абнормално плачење, хипотонија или невообичаена боја на кожата.

Дијагноза

Важно е да се препознае менингитис доволно рано и да се разграничи помеѓу бактериски и вирусен менингитис.

 • Кај бактериски менингитис, наодите често укажуваат на бактериска инфекција ( покачен ЦРП-ц реактивен протеин, леукоцити
 • Кај вирусен менингитис, вредностите на ЦРП се нормални или само лесно покачени, а бројот на леукоцитите во крвната слика може да бидат ниски или лесно покачени

Превенција на менингитис кај деца

1.Неспецифична – е да се ограничи контактот со пациенти со менингококна инфекција. За време на епидемија, се препорачуваат респиратори, преливи за гази и друга достапна заштитна опрема.

2.Специфична – главниот настан за специфична превенција на менингитис е вакцинација во раното детство. Неколку видови вакцини можат да го заштитат развојот на оваа болест:

 • тривацин за рубеола, мали сипаници и заушки;
 • вакцина против варичела;
 • пневмококната вакцина;
 • менингококна вакцина;
 • Тип B хемофилусна вакцина.

3.Хемопрофилактична препорачливо за оние деца кои имале близок контакт со пациенти со менингитис. Се состои во спроведување краток курс на антибактериска терапија со лекови со широк спектар.

Денес, 24 април е светски ден на менингитис.

Прикажи повеќе

Поврзани статии

Back to top button