Фитнес

Со загреани мускули полесно до целта

 

Со поимот загревање опфатени се постапки кои го припремаат организмот за активност. Може да бидат активни и пасивни, општи и специјални, а целта им е да овозможат подобра психофизичка состојба на организмот за време на тренинг во смисла на кондиција, флексибилност, јачина,брзина и издржливост.

Зошто е важно загревањето на телото?

● бројни физиолошки и моторични функции се подобруваат со зголемување на телесната температура над 37 ºC, а максимумот се постигнува при 38,5 – 39,0 ºC.

●со забрзано ослободување на енергија во клетките, се забрзува испуштањето на кислород од хемоглобинот и неговиот транспорт до ткивата

Реклама

● со зголемување на минутниот волумен на срцето и периферната вазодилатација (ширење на крвните садови) во активните делови од телото, се зголемува транспортната способност на кардиоваскуларниот систем.

●се унапредува отстранувањето на лактат и други метаболити

● зголемување на силата и брзината на мускулната контракција

● подобра релаксација и опоравување на мускулните клетки

●намалување на вискозноста на мускулите при брза промена на неговата должина

●подобри моторичката ефикасност на телото

При разгледување на модалитетот, интензитетот и траењето на физичката активност, предност се дава на активното загревање од општ или специфичен вид, а тоа може да се комбинира со спортска масажа (само масажа или со додавање на средства за загревање , топол туш и слично.
Праксата покажува дека различните спортисти, како и различните спортови, бараат различни видови загревање.
Начинот на загревање зависи од степенот на тренираност и способноста на спортистот, видот на спортот, климатските услови и предвидената активност (тренинг, натпревар).
Загревањето може да трае 10-60 минути, најчесто 20-45 минути. Најдобриот временски период помеѓу загревањето и натпреварот или тренингот е 5 до 10 минути.
Претераното загревање кое трае долго, ги троши резервите на организмот што ја намалува натпреварувачката способност , особено при активности од типот на општа аеробна издржливост.

Што е мртва точка и како да ја надминеме?

Започнувањето и одржувањето активности со голем интензитет без претходна подготовка на организмот, односно без соодветно загревање, честопати доведува до субјективни(индивидуални) сензации познати како мртва точка. Тоа е чувство на огромно оптеретувањето. Пулсот станува несразмерно висок, здивот рапав, дишењето диспноично, па само силна волја и добра мотивација овозможуваат продолжување на активноста. Тогаш, во еден момент, тешкотиите исчезнуваат, грчевитите движења стануваат слободни и се создава чувство на изненадна леснотија и елан. Се случува позитивна промена, во спортскиот жаргон, позната како втор замав или надминување на мртва точка.
Појавата на мртва точка по почетокот на работата е варијабилно, затоа што зависи од видот и интензитетот на активноста, степенот на тренираност и претходното загревање. По правило, се јавува кога постои повисок интензитет на активност, понизок степен на тренериност и послабо загревање. Причините за наведените промени сè уште не се сосема јасни.

Што може да забележиме кај луѓе со различна физичка кондиција и степен на загреаност на телото во момент на појава на мртва точка?

● кај нетренираните личности:
o висока концентрација на млечна киселина,
o неумерено покачување на средниот артериски крвен притисок,
o дури и кај сосема здрави, па и млади личности, минливо недоволно снабдување на срцевиот мускул со            кислород.

● кај претходно загреани личности таков наод не се забележува, па дури и кога се применува активност со ист интензитет.

Се претпоставува дека наведените промени можат да се препишат наглото зголемувањена енергетската потреба на почетокот на интезивната работа. Релативната хипоксија присутна е не само во работната , туку и во дишната мускулатура, па тоа би можело да биде основа за чувството диспнеја (отежнато дишење) на почетокот на работата. Достигнувањето на повисок степен на енергетска потреба, односно потребната респирациска и циркулациска достава на кислород, ја намалува концентрацијата на млечната киселина и водородни јони и се намалува интензитетот на несаканите појави.

Воспоставувањето на стабилна состојба при разните активности доведува до распределба на крвта во смисла на намалување на прокрвеност во стомачните органи и подобрување на снабденоста на работната (активната ) мускулатура. Резултатот од тоа е зголемен дотур на крв, на кислород, поголема енергија и сила на активната мускулатура односно преминување од фаза на мртва точка во фаза на втор замав.

Локални подготовки за дополнително загревање

Загревањето со помош на локални подготовки дополнително ги подготвува мускулите за засилена активност што на здравиот спортист му овозможува поквалитетна физичка активност со истовремено намалување на ризикот од повреди.
Кај професионални спортисти,физеотерапевтот ги загрева мускулите користејќи методи во кои вкучува и средства за загревање, рекреативците тоа може да го прават сами со средство кое може да го купат од аптека.
Тие средства за загревање имаат улога и во загревање на мускули и ублажување на болка кај повредени спортисти.

Прикажи повеќе

Поврзани статии

Back to top button