Лабараторија и дијагностикаМалигни болести

Како се дијагностицира карцином?

Kолку порано карциномот е дијагностициран и третиран, толку поголеми се шансите да биде излечен.

Некои типови на карцином како оние на кожа, дојка, усна шуплина, тестиси, простата и ректум, можат да бидат детектирани со самопреглед или други скрининг методи уште пред симптомите да станат сериозни.

Во најголем број случаи, карциномот е детектиран откако туморот може да биде почувствуван или откако ќе се развијат и други симптоми.

Во неколку случаи карциномот може да биде детектитран инцидентно при преглед или лекување на друга болест.

Дијагнозата на карцином започнува со физикален ореглед и комплетна анамнеза т.е медицинска историја.

Со лабараториски испитувања на крв, урина и столица може да се откријат абнормалности кои индицираат карцином. Некои методи: копјутерска томографија (КТ), магнетна резонанца(MRI), ултразвук и фибер-оптичка ендоскопија може да му помогнат на лекарот да ја одреди локацијата и големината на туморот.

Реклама

За потврдување на дијагнозата, потребна е биопсија. Како се изведува биопсија? Се зема ткиво од суспектниот тумор и примерокот се проучува под микроскоп за да се воочат туморски клетки.

Ако дијагнозата е позитивна значи дека карциномот е присутен и следните испитувања може да дадат дополнителни информации за карциномот. Најважно за лекарите е да откријат дали кардиномот е метастазиран во околни ткива и органи. Ако почетната дијагноза е негативна за карцином и симптомите продолжат, можеби ќе бидат потребни дополнителни тестови. Ако биопсијата е позитивна, не заборавајте да побарате потврдно мислење од страна на лекар, кој е специјализиран за третман на рак.

Кои се третманите за карцином?

Во зависност од видот и фазата на карцином, третманите за искоренување на туморот или забавување на неговиот раст може да вклучат комбинација на операција, терапија со зрачење, хемотерапија, хормонска терапија или имунотерапија.

 

Прикажи повеќе

Поврзани статии

Back to top button