Здравје кај децаЛабараторија и дијагностика

Како да препознаете анемично дете

Анемија или слабокрвност претставува намалување на вредностите на хемоглобинот со или без намалување на вредностите на еритроцитите (црвените крвни зрнца). Недостигот на хемоглобин и недоволен број на еритроцити  резултира со намалено снабдување на клетките со кислород и манифестирање на клиничките знаци на анемија.

ШТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО АНЕМИЈА?

Нарушено создавање на еритроцити во коскената срцевина-еритропоеза, хемолиза – зголемен распад на еритроцити поради вродени и стекнати заболувања, како и губиток на крв при акутни и хронични крвавења се трите фактори кои се можна причина за нејзина појава.

СИМПТОМИ КОИ ГИ ИМА АНЕМИЧНО ДЕТЕ

Анемијата многу често е придружен симптом на други, најчесто хронични заболувања. Најчестите симптоми на анемија се:

 • Недостиг на енергија, изнемоштеност или недостиг на концентрација;
 • Намален имунитет и склоност кон инфекции;
 • Заостанување во растот и развојот;
 • Главоболка и вртоглавица;
 • Забрзана работа на срцето (тахикардија);
 • Отежнато дишење;
 • Бледило на кожата и видливите слузници;
 • Жолтило на кожата и белките на очите;
 • Зголемени црн дроб и слезинка;
 • Нерегуларни менструални циклуси или изостанување и одложување на менструален циклус.
КАКО СЕ ДИЈАГНОСТИЦИРА АНЕМИЈАТА?

Анемијата вообичаено се дијагностицира преку крвната слика која покажува намалени вредности на хемоглобин и намален или нормален број на црвени крвни зрнца. Се прават и останати дополнителни анализи и дијагностички процедури за одредување на видот на анемијата.

ТРЕТМАН 

Третманот на анемијата во детската возраст е различен во зависност од видот на дијагностицираната анемија и може да се состои од:

Реклама
 • Терапија со железен препарат, витамини и промена на начинот на исхрана при нутритивна анемија;
 • Третман на основното заболување кое довело до анемија;
 • Вадење на слезинката (во случај на хемолитична анемија);
 • Трансфузија на еритроцити ако е неопходно;
 • Трансплантација на коскена срцевина (во случај на нефункционирање на коскената срцевина);

За да не дојде до појава на анемија и последователни животозагрозувачки компликации, најдобра превенција се здрава и балансирана исхрана и редовни рутински прегледи на крвна слика и секако при било каков симптом потребна е консултација со лекар.

 

 

Прикажи повеќе

Поврзани статии

Back to top button